Waarom Hypnose Praktijk Holistica en een holistische benadering tot welzijn?


praktijk holistica waarom praktijk holistica

Een holistische aanpak, of een zogenaamde “Mind-Body-Spirit” benadering tot genezing en welzijn, is niks nieuws.  Voor millennia hebben onze voorouders lichamelijke, mentale en psychische klachten en genezing op dit wijze benaderen – de mens bestaat toch uit meer dan net een fysisch lichaam maar heeft ook een aantal emotionele, spirituele en esoterische lichamen die een rol spelen bij de ontwikkeling van problematische denk- en gedragspatronen, lichamelijk klachten en psychische stoornissen. Daarom moet het individu als een geheel beschouwd worden - iemand met fysieke, emotionele, energetische én spirituele behoeftes die allemaal inspelen op algehele gezondheid en welzijn.  Kortom, omdat je een multi-dimensionele, unieke en complexe individu is, is het niet genoeg om maar alleen een of twee aspecten van jouw wezen aan te pakken en te verwachten dat het goed komt.   

 

Neem stoppen met roken als voorbeeld.  Stoppen is niet alleen maar stoppen.  De percepties, denk- en gedragspatronen rondom, en de relatie met roken moet ook aangepakt worden alsook enige schijnbare voordelen die het rookgedrag in stand houden – want, zelfs al wéét ze dat het een slecht en ongezond gewoonte is houdt ze toch aan met roken. Maar, er is ook een energetische en spirituele zij die aangepakt moeten worden om langdurige en daadwerkelijke veranderingen aan te brengen.  Vaak veroorzaakt negatieve en ongewenste percepties, denk- en gedragspatronen een onbalans in de emotionele, mentale en spirituele lichamen van de persoon alsook een gebrek aan energetische en spirituele homeostase die ook belangrijk is om veranderingen in stand te houden. Daarom móét er ook hieraan aandacht gegeven worden om permanente genezing, gezondheid en welzijn op alle niveaus te bewerkstelligen. 

 

Overwegende dat de traditioneel opgeleide psycholoog de neiging heeft om het energetische en spirituele aspecten van de cliënt grotendeels te verwaarloost, is er aan de ander kant een geneigdheid van de holistische genezer of hypnotiseur om de psychologische en gedragsmatige aspecten van klachten grotendeels te negeren.  Evenzeer is er een geneigdheid om alleen op een of twee aspect van de problematiek te focus waarbij het soms wordt vergeten dat cliënten dynamische en veelzijdige individuen zijn met meerdere invloeden op hun klachten. Bij Praktijk Holistica worden er niet alleen de fysieke- en gedragsaspecten van welzijn aangepakt, maar ook de spirituele, emotionele en esoterische elementen daarvan. 

 

Door bijvoorbeeld cognitieve hypnotherapie kunt er op percepties, denken, gedragen en lichamelijk klachten ingewerkt worden terwijl transpersoonlijke therapie en regressietherapie geestelijke en spirituele elementen aanpakken.  Daarnaast, kan reiki en visualisatie een positief rol spelen bij de genezing, zuivering en balanceren van de energetische en esoterische aspecten van het individu.  Daarom gebruikt Praktijk Holistica de beste van een verscheidenheid therapieën voor de ontwikkelen van een cliënt-specifieke behandelingstraject. Daarom wordt een brede verscheidenheid wetenschappelijk bewezen en goedgekeurde protocollen vanuit de neuropsychologie, cognitieve gedragstherapie, hypnotherapie en transpersoonlijke therapie gecombineerd met meer esoterische behandelingen zoals regressietherapie en reiki gebruiken om voor een holistische benadering tot problematiek te zorgen.

 

Kortom, Praktijk Holistica vult een niche door traditionele behandelingsprotocollen vanuit de psychologie en hypnotherapie met een meer holistische perspectief te combineren bij de behandeling van klachten en problematiek. Zo wordt het snel opgelost!

 

** Zie Barrios, A.A. (MD) Psychotherapy, 7(1) (the psychotherapy journal of the American Psychiatric Association onder "Hypnose is Goedkoper"