Transpersoonlijke Therapie


Transpersoonlijke therapie bij Praktijk Holistica

ranspersoonlijke psychologie is een stroming binnen de psychologie die de spirituele en transcendente aspecten van de menselijke ervaring met het kader van de moderne psychologie integreert. Het is ook mogelijk te definiëren als een "geestelijke psychologie". De transpersoonlijke aspect kunt worden gedefinieerd als "ervaringen waarin het gevoel van identiteit of zelf verder gaat dan (trans) het individu of de persoonlijke, bredere aspecten van de mensheid, het leven, psyché of de kosmos omvatten".

 

Transpersoonlijke psychologie geeft individuen de mogelijkheid om hun eigen waarde te herken en waarderen. Dit maakt het vooral voordelig voor mensen voor wie het moeilijk zijn om te genoten van en de besten te maken van ervaringen die het leven bieden.  De typen klachten waarmee transpersoonlijke therapie kunt helpen zijn bijvoorbeeld lage zelfbeeld, trauma, angst, depressie, gevoelens van wanhoop – psychologische aandoeningen met een geestelijke component die begrepen en aangepakt moeten worden om terug te kunnen keren tot een toestand van lichamelijk en spirituele welzijn.

 

De uitkomsten en effecten van transpersoonlijke therapie zijn, onder andere, een verbeterde spirituele verbinding met jouw hogere zelf, een groter begrip van de oorsprong en oplossingen voor jouw huidige situatie, geestelijke en spirituele evenwicht, en een waardering voor het leven.  Deze inzichten bewerkstellig ook genezing en groei op meer specifieke gebieden afhangende van de technieken die gebruikt worden.  Zo kan begeleide visualisaties cliënten bijvoorbeeld helpen om innerlijke vrede te krijgen, terwijl hypnotherapie, regressie en innerlijk kind werk trauma’s helpen verwerken om een positief levensvooruitzicht te bouwen en een verbeteren van zelfvertrouwen en zelfbeeld te bewerkstellig.  Voor verdere informatie over de voordelen van transpersoonlijke therapie, kan je hier meer lezen.

 

Kortom, transpersoonlijke therapie is een proces van zelfverwezenlijking en zelfontplooiing, die je helpt om de diepe kern van jouw essentiële zelf te ontdekken. Therapie werkt door het opbouwen en uitbreiden van de kwaliteiten van een individu, hun spiritualiteit en zelfontwikkeling – met andere woorden, hoe om jouw vrije wil en innerlijke middelen te gebruiken om innerlijke conflicten te verwijderen en een gevoel van evenwicht en harmonie in jouw leven te creëren.

 

Transpersoonlijke therapie wordt vaak bij de volgende type aandoeningen gebruikt:

  

     ~ Angst

     ~ Trauma & Rouw Verwerking

     ~ Spirituele Groei

     ~ Mindfulness

     ~ Gebrek aan Zelfvertrouwen 

     ~ Stress, Overspannenheid & Burn-out

     ~ Depressie & Dysthyme  

 


Binnen Praktijk Holistica specialiseren we in de volgende technieken: 

     ~ Gestalt

     ~ Hypnotherapie

     ~ Regressietherapie

     ~ Innerlijke kind genezing

     ~ Symbolen reizen en droom werk

     ~ Geleide visualisaties en

     ~ Journalen 

 

In dit kader gebruikt Praktijk Holistica een verscheidenheid van technieken, die aan je onderwezen wordt op zo een manier dat je het zelf na therapie in je dagelijkse leven kunt gebruiken.  Cruciaal is dat bij Praktijk Holistica technieken uitgekozen worden rondom jou en jouw specifieke behoeften en persoonlijke omstandigheden.  Daardoor krijg je een effectieve geestelijke en spirituele intuïtieve kompas die je kunt gebruiken om met een gevoel van vrijheid, eenheid en genot door het leven te kunnen gaan.  

 

 


Book an appointment with Praktijk Holistica using SetMore