Evaluatie dyslexie met de RGM methode

pilot RGM bij dyslexie op de vrije school de Zonnewende september – december 2018
De ronnie gardener methode is voor jong en oud en heeft als doel om de hersenen te trainen voor meer balans tussen de beide hersenhelften. Het is een manier om de conditie van de hersenen te verbeteren waarbij beweging, spraak en cognitie tegelijkertijd worden ingezet.

De methode is ingezet voor kinderen met concentratie problemen, dyslexie en dyscalculie. Ouders konden hun kinderen vrijwillig opgeven om aan de pilot mee te doen.
Er is gekeken naar motoriek, balans met het lichaam, concentratie vermogen, aandacht en alertheid, motivatie, korte en lange termijn geheugen, spraak (kan het kind makkelijk een verhaal vertellen en spreekt het verstaanbaar), vermoeidheid, ritme gevoel, coördinatie links rechts, dual tasking (kan het kind 2 of meerdere dingen tegelijk), uithoudingsvermogen en in beelden denken.

De pilot is gestart in september met 12 kinderen. Er zijn 7 kinderen doorgegaan. De scores van de leestoets zijn bij 6 kinderen vooruit gegaan.

 1. De pilot omvatte 10 lessen. De kinderen waren niet vaker dan 1 x afwezig.
 2. De pilot is gestart met kinderen van klas 1 t/m 6. Voor de kinderen van klas 1 en 2 is het te moeilijk gebleken.
 3. Weer andere kinderen vonden het saai. Iedereen bleef wel zijn best doen.
 4. Halverwege de lessenreeks ben ik thema’s gaan aansnijden over zelfvertrouwen waarbij ik de film Vaiana als ondersteuning heb ingezet. Samen hebben we de laatste les afgesloten met het gezamenlijk kijken van deze film.

Uit de vragenlijst aan het begin van de pilot kwam het profiel naar voren dat de kinderen zorgzaam, beweeglijk, creatief en vrolijk zijn.
Waar ze moeite mee hebben zijn concentratie, spraak, lezen en onthouden. Opmerkelijk bleek ook hun gevoeligheid en met name gevoeligheid voor de ander. Hierdoor speelt ook vermoeidheid een rol bij het kind.

Wat mijn eigen observaties betreft zouden de volgende voorwaarden nodig zijn  zodat er optimaal gewerkt kan worden met de RGM methode voor deze kinderen:

 • van 1 x per week 30-45 minuten naar 3 x per week 10 minuten
 • van eind van de dag naar tijdens school
 • van aparte groep naar samen met de klas
 • van aparte ruimte naar samen in de klas (met digibord)
 • van alleen op school naar ook huiswerk thuis voor de dyslecten
 • van solo naar samen met de ander (ouders, docent, andere leerlingen)
 • van alle leeftijden naar 8 tot 12 jaar.
 • goede apparatuur voor afspelen van presentaties en muziek

De pilot krijgt vooropig geen vervolg op de Zonnewende. Als je op de hoogte gehouden wilt worden over eventueel vervolg van de methode dan kun je een bericht naar mij sturen via het contactformulier.

Liesbeth