Liesbeth Haijtink

Op de valreep van de eeuwwisseling heb ik mij gerealiseerd dat het allemaal anders zou kunnen zijn dan ik dacht. Na een carrière in de communicatie- en ontwerpwereld en een persoonlijke zoektocht van een half jaar in India begon ik in 2000 de opleiding cranio sacraal therapie in Antwerpen.

In de loop der jaren heb ik mij ook geschoold in (Maya)Astrologie en Rebirthing, Meditatie-Yoga-Mindfulness, en Somato Emotional Release. Ik ben laat moeder geworden van 2 kinderen. De eerste kinderjaren hebben wij met het gezin in Guatemala doorgebracht. Daar heeft een ieder van het gezin nog hele goede herinneringen aan. Het was een leven in grote vrijheid en in de natuur samen met de inheemse bevolking. Nu de kinderen hun eigen gang gaan voel ik mij weer geroepen om al mijn kennis en ervaring te delen, waarbij mijn innerlijke weten jou verder kan helpen.

Kinderen weten meer dan jij en ik bij elkaar

Ik vind het een eer om hen te ondersteunen. De hoogsensitiviteit van de kinderen van nu is voor mij de drive als volwassene te zoeken naar mogelijkheden om hen adequaat te kunnen begeleiden.

Momenteel volg ik ook de RGM opleiding. Deze hersen-train-methode helpt hoog sensitieve kinderen met dyslexie, ADHD, autisme of andere nieuwetijdse diagnoses hun linker en rechter hersenhelft beter met elkaar te laten communiceren.

Reviews

“in de afgelopen 10 jaar heb ik meerdere cranio behandelingen van Liesbeth ervaren. Zonder aanleiding van specifieke klachten liet ik haar speciale gaven het werk doen om te herbronnen. Na haar meest recente behandeling in haar nieuwe praktijk Holistica kon een zeer helder inzicht tot mij komen; een hele waardevolle verheldering van mijn levenspad. Mijn dank is zeer groot”.  Monique