Cognitieve Hypnotherapie


Cognitieve Hypnotherapie bij Praktijk Holistica

Binnen Praktijk Holistica wordt er gebruikt gemaakt van Cognitieve Hypnotherapie, een moderne aanpak gebaseerd op de meest recente ontdekkingen vanuit de neurowetenschappen die een combinatie van de meest effectieve therapeutische elementen vanuit de cognitieve gedragstherapie, Gestalt therapie en traditionele hypnotherapie gebruikt. Doordat percepties, denk- EN gedragspatronen door middel van de onderbewuste direct bij de kern aangepakt worden, worden er langdurige en daadwerkelijke veranderingen bewerkstellig.  

 

Een snel en eenvoudige manier om directe toegang tot het onderbewuste te krijgen is door hypnose. Hypnose is een aangenaam proces waarbij er een rustige en ontspannen toestand van lichaam en geest ontstaat. Daardoor wordt bewuste gedachten gesupprimeerde waardoor alles gewoon waargenomen worden. Toch is er een directe toegang tot het onderbewustzijn met een verhoogde vatbaarheid voor suggesties die ons in staat stellen om beelden en gedachten als echt te ervaren. In deze toestand, die we hypnose noemen, is er de mogelijkheid om in het onderbewustzijn de denkbeelden, overtuigingen en emoties die ongewenst zijn om te laten zetten in een gewenste vorm.

 

Er is wel een verschil tussen hypnose, hypnotherapie en cognitieve hypnotherapie.  Kortom, hypnose is een staat van in trance zijn, terwijl hypnotherapie trance gebruiken om veranderingen in jouw onderbewuste bewerkstellig.  Met hypnotherapie verander je jouw onderbewustzijn en jouw specifieke probleemgedrag, terwijl met cognitieve hypnotherapie je niet alleen jouw gedragspatronen maar ook jouw diepste denkwijzen en percepties op een andere wijzen kaderen, waardoor er een ondersteunende, krachtige en energieke beweging ontstaat in de richting van het doel wat je wilt bereiken.  

  

Cognitieve Hypnotherapie - Praktijk Holistica

Zo is er ook een verschil tussen een hypnotiseur en een cognitieve hypnotherapeut.  Bijvoorbeeld, een hypnotiseur zult voornamelijk gebruikt maakt van ontspanning en hypnotische suggesties om het gedrag aan te pakken. De hypnotiseur kunt de cliënt bijvoorbeeld vragen om iets te associëren met dit dat de klachten van de cliënt, bijvoorbeeld een positieve emotie met een angst gevulde situatie. Dit kan werken voor een paar dagen of weken. Echter, als de cliënt geconfronteerd wordt met zo’n situatie, is hij/zij vaak onmiddellijk weer beangst. Dit is omdat de percepties, denk- en gedragspatronen rondom de situatie niet geïdentificeerd en veranderd zijn.  In tegenstelling met hypnose en een hypnotiseur, wordt er gedurende hypnotherapie – en vooral cognitieve hypnotherapie zoals toegepast wordt binnen Praktijk Holistica – op een bredere basis gekeken naar meerdere aspecten van de specifieke klacht of probleemgedrag.  Saam met de cliënt, kijken en adresseren we bij Praktijk Holistica bijvoorbeeld ook de percepties, denkbeelden en gedragspatronen rondom de klacht, de oorsprong van de klacht en welke schijnbare voordelen en daadwerkelijke nadelen er verbonden zijn aan de voortzetting van het probleemgedrag rondom de klacht.  Doordat alle aspecten van de klacht behandeld worden door een directe verbinding met het onderbewustzijn, zullen de nieuwe bevestigingen en suggesties voor meer dan alleen een paar dagen vastzitten en is het daarom ook belangrijk om het onderscheid te maken tussen hypnose en hypnotherapie.

 

 


Cognitieve hypnotherapie is gebaseerd op drie belangrijke principes die Praktijk Holistica onderscheid van die van meer traditionele hypnotherapie:Trance is een alledaagse verschijnsel

Alle gedrag heeft een positieve intentie

Iedereen is uniek


Studies wijzen erop dat ongeveer 90% van onze gedrag onbewust is. Dit betekent dat we pas echt maar een tiende van de tijd in controle zijn van onze acties!

 

Traditionele hypnotherapie houd zich voor dat hypnose een staat is waar de hypnotherapeut je "onder" moet zetten omdat je dan meer beïnvloedbaar zijn. In contrast verstaan we dat trance een natuurlijk voorkomende, dagelijkse toestand is.  En dat is goed! Als we een bewust besluit moeten nemen voor het doet van elke dagelijkse taak, dan zouden zelf je veters knopen een uitdagen zijn.

 

Dus, als we aan de genade van onze onbewuste geest over gelaten is voor de meerderheid van de tijd, dan is het zeker ook de beste plek om te verandering in onze percepties, denkprocessen, gevoelens en gedragspatronen te maken. Cognitieve hypnotherapie helpt om processen die je minder goed van pas te zijn te begrijpen, te veranderen en uiteindelijk te beheersen.

Hoewel trance gedrag altijd gegenereerd wordt met de bedoeling om een positief doel te bereiken, wordt er als gevolg van verwerkingsfouten (vaak gedurende jouw kindertijd en jeugd), eindigt sommige van deze keuzes, denk- en gedragspatronen op om meer kwaad als goed te doen.  Ook omdat er vaak een schijnbare voordelen verbonden zijn aan deze percepties, denk- en gedragspatronen, worden deze volgehouden, ondanks negatieve consequenties.

 

 

Zo bijvoorbeeld wordt iemand die vroeger een slecht ervaring heeft gehad in een situatie angstig in alle situaties die een beetje op de oorspronkelijke situatie lijken. Deze angst wordt gevoeld zelfs al zijn hij/zij bewust ervan dat de situatie geen reële bedreiging inhouden - vaak ten kosten van een normaal, sociaal dagelijks leven.

 

Cognitieve Hypnotherapie werkt door een aanpassing van het onbewuste geest, saam met de bewuste geest, te bewerkstellig waardoor een begrip van de werkelijkheid op beide niveaus gecreëerd wordt.

Problematische percepties, denken en gedragen kunnen begrijpen worden als een type dagelijkse negatieve trance staat.  Met andere woorden - nutteloze of schadelijke stukjes percepties, gedachten en gedragen die onbewust uitgevoerd worden, vaak al worden ze benadeeld.

 

Met cognitieve hypnotherapie is de doel om cliënten uit problematische trance te "dehypnotiseer" zodat ze het leven op een gelukkiger, meer productief, minder stressvol en angstig wijze kunnen leven.

 

 

Omdat elke persoon een unieke problematiek met een unieke geschiedenis heeft, wordt er niet gediagnosticeerd of geëtiketteerd.  Ook wordt er geen "one-size-fits-all" hypnotherapie scripts gebruikt.

 

Elke persoon die voor behandeling komt ontvang zijn/haar unieke, gepersonaliseerde behandelingsplan die bij zij/haar ervaring van de problematiek passen.

 Hoewel cognitieve hypnotherapie vreemd, misschien zelfs onwaarschijnlijk kunt lijken, wordt het beschouwd als effectief bij de behandeling van een verscheidenheid van aandoeningen van fobieën tot depressie.  Omdat hypnotherapie bewuste denkprocessen omzeilt, kan je snel en effectief een beter inzicht krijgen in een bepaald probleem.

 

Binnen Praktijk Holistica specialiseren we in de behandelen van de volgende:

 

     ~ Stoppen met Roken

     ~ Afvallen

     ~ Angst

     ~ Trauma & Rouw Verwerking

     ~ Mindfulness

     ~ Gebrek aan Zelfvertrouwen 

     ~ Stress, Overspannenheid & Burn-out

     ~ Depressie & Dysthyme  

 

Sommige mensen vinden dat slechts een cognitieve hypnotherapie sessie voldoende is, terwijl anderen meerdere sessies kunnen benodigd.  

 


Book an appointment with Praktijk Holistica using SetMore