Transpersoonlijke Therapie – Een Wapen en Je Arsenaal naar Genezing

Praktijk Holistica Blog www.praktijkholistica.nl

Er zijn natuurlijk een enorme hoeveelheid van verschillende therapieën en behandelingen om uit te kiezen bij het opstellen van een behandelingsplan. Alles, van voeding, energetische, holistische en kruiden therapieën tot de meer agressieve allotropische vormen van behandeling zoals bestraling en chemo. Echter, vaker wel dan niet worden de psyché, de ziel en het hart vergeten bij het aanpakken van een levensbedreigende. Behandelingen richten zich vooral op het lichaam… de ziekte... de fysische 3D aspecten van de persoon, terwijl de hogere dimensies van welzijn van de persoon vergeten en verwaarlozen worden. In tegenstelling, binnen de (vaak) weinig bekend gebied binnen de psychologie genaamd transpersoonlijke therapie, wordt precies dié vergeten aspecten van het individu geadresseerd en geïntegreerd om genezing en welzijn te bewerkstelligen. Hier hoop ik om je introduceer aan de prachtige voordelen van transpersoonlijke therapie als een extra wapen in jouw arsenaal in de strijd tegen ziekte, alsook de onderliggende mechanismen van genezing dat deze vorm van therapie met zich meebrengen.

 

Zoals reeds genoemd, is transpersoonlijke psychologie een stroming binnen de psychologie die de spirituele en transcendente aspecten van de menselijke ervaring met het kader van de moderne psychologie integreert (lees meer hier).  Binnen transpersoonlijke therapie wordt het belangrijkheid van de aanwezigheid van de geest, ziel en het hart benadrukt binnen een therapeutische context en er wordt aangenomen dat alleen de integratie van deze aspecten van het zelf ertoe in staat zijn om volkomen en gehele genezing kunt bewerkstelligen. In deze filosofie, wordt het leven gezien als een reis van innerlijke ontdekking en ontwikkeling, waarbij het ego en het Hoger Zelf moeten samenwerken in een streven naar een samensmelting tot een geheel, waardoor het individu de harmonie van het leven ten volle kunt ervaren. Op deze momenten van volmaakte concordantie tussen de innerlijke en de uiterlijke, staat de tijd stil, worden alle hindernissen opgelost, en is er een begrip dat, eens en voor altijd, en ondanks de schijn, alles precies is zoals het zou moeten zijn binnen de kosmische orde van dingen.

 

Transpersoonlijke Therapie – Een Wapen en Je Arsenaal naar Genezing - Praktijk Holistica Blog
Je schaduw-zelf niet confronteert

Dit is een benadering die van onschatbare waarde kunt zijn voor ernstig zieke patiënten.  Wanneer iemand gediagnosticeerd wordt met een levensbedreigende ziekte, is die patiënt plotseling geduwd in een enge, strakke en lichaam-georiënteerd bestaan waarbij alle aandacht en zorgt op het lichaam en lichamelijke symptomen gericht zijn.  De diagnose zelf ontketen terreur en een gevoel van hulpeloosheid.  Transpersoonlijketherapie is een tegengif voor deze “ziekte-georiënteerde” chaos waarin de persoon zichzelf vindt.  Door het gebruik van transpersoonlijke therapeutische technieken, worden de individuele perspectieven veranderd, verbreed en verdiept tot op een punt waar de betekenis van deze levens veranderende gebeurtenissen binnen de chaos gevind kunnen worden.  Omdat het vaak de schijnbare zinloosheid is – het gevoel van futiliteit die gepaard gaan met een diagnose van een levensbedreigende ziekte – die zo moeilijk is om te dragen wordt er ook vaak gevraagd: “Waarom ik?”.  Het gevoel van schijnbare onrechtvaardigheid is tastbaar en onuitwisbaar voor de patiënt omdat de “ik” verwijderd worden vanuit een normaal bestaan, en dít zonder een duidelijke reden.  Daarom is het eerste stap op het weg naar genezing om betekenis en zin te vinden binnen deze diagnose, de chaos en de ontwrichting van het alledaagse leven.  Is een meer betekenisvolle vraag dan niet “Wat wilt mijn lichaam, mijn psyché en mijn ziel aan me zeggen door deze diagnose?” en “Wat kan/moet ik weten en doen om mezelf te genezen?”?

 

Je kent waarschijnlijk de oud gezegde “Zonder de slechte zullen we niet het goede kennen” en dit geldt voor een ziekte ook.  Ziekte maakt deel uit van dichotomie van de menselijke conditie waardoor een staat van gezondheid niet gedefinieerd kunt worden zonder een staat van ziekte… en waarzonder welzijn zo haar betekenis verloren.  Zoals besproken in deel 1 van de series "Een holistische benadering tot Welzijn" is ziekte nooit een ongeluk, een toevalligheid of zonder betekenis.  Vaak gaat het tot verschillende maten altijd gepaard met een onbalans, een gebrek aan homeostase tussen de spirituele, mentale, emotionele, en fysieke lichamen.  In het Duits wordt het zo mooi uitgedrukt.  Er wordt aan de persoon gevraagd “Was Ihnen fehlt?”… Letterlijk vertalen naar “Wat ontbreekt jou?”… Wat ontbreekt in jouw leven dat je tot op deze punt heeft gebracht? Wat wilt jouw lichaam, jouw psyché en jouw ziel aan je zeggen door deze diagnose en wat kan/moet je weten en doen om jezelf te genezen?  En het is alleen wanneer deze vragen in acht genomen worden dat de betekenis van de ziekte tot voorschijn kunt komen… vanuit de diepten van de ziel… als een gecodeerde boodschap… een symbool van het hogere zelf. En wanneer de antwoorden kan worden gezocht op deze vragen...

 

 

Transpersoonlijke Therapie – Een Wapen en Je Arsenaal naar Genezing - Praktijk Holistica Blog
Teder hart van je schaduw-zelf

Een casus:

Veel patiënten met een ernstig of levensbedreigende ziekte, hebben een geneigdheid om emoties te onderdrukken en hun eigen behoeftes te negeren.  Vaak overcompenseren ze door aan de zorg voor anderen te gaan.  Dit voortdurende patroon van zelfverloochening, gebrek aan zelfzorg en een constante focus op anderen bouwt een enorme hoeveelheid bitterheid en animositeit op binnen de persoon alsook binnen de mentale en emotionele lichamen.  En daar blijf het zittend, in het onbewuste.  Waar het groeit en groeit als een meta-fysieke tumor die uiteindelijk manifesteert en zich voordoen als kanker in het fysieke lichaam.  En zo was het ook met een van mijn cliënten.  

 

Met transpersoonlijke therapie hebben gefocusseerd op het ontdekken, het erkennen en het meewerken met deze gedachten en gevoelens... een ontmoeting van de schaduwzijde van haarzelf. Hetzelfde schaduw-zelf die door de maatschappelijk wordt beschouwd als onaanvaardbaar, het deel die ze gelooft onderdrukken moeten worden, de diepste donkerste aspect van haar als individu die beschouwd wordt als ongewenst... maar het is ook de deel van haar die heel normaal is. Deze emoties van woede, agressie, jaloezie, hebzucht en controle die van jongs af onderdrukt moeten worden, worden binnen transpersoonlijke therapie juist omarmd, geïntegreerd en op het einde zelfs bevriend.  En het was deze gevoelens van aanvaarding, rust en eventuele “self-love” die een enorm bevrijdende ervaring was voor haar. 

 

Transpersoonlijke Therapie – Een Wapen en Je Arsenaal naar Genezing - Praktijk Holistica Blog
Liefde voor je schaduw-zelf

Stel je voor hoe exegetisch het is om te weten dat er niets mis is met het uiten van deze donkere emoties.  Hoe bevrijdend het is om je eerlijk deel daarvan te eisen. Hoeveel verlichting je zult voelen wanneer het einddoel harmonie is en niet perfectie. En het was dit harmonie en deze eensgezindheid van ook de donkere, die eerdere ontkende aspecten van haarzelf waar zij haar antwoorden, verlossing en spirituele genezing had gevonden.  Door dit proces van acceptatie en heel-wording waar de symboliek van haar kanker naar voren kwam. De "symptoom als symbool" effect, waarbij deze ontkende en onderdrukte aspecten van haarzelf, deze diepgewortelde en onbewuste bitterheid in de energetische lichamen liggen en etteren… en waar het dan een zeer reële en zeer fysiek iets wordt.  Voor mijn cliënt was haar longkanker een symbool van een levenslang gebrek aan ruimte om te kunt “ademen” – haarzelf te kunnen zijn.  Voor iemand anders is een melanoom misschien een aanval op de grens tussen het innerlijke en het uiterlijke werelden, een teken dat de barrières tussen de persoon en omgeving afgebroken moeten worden.

 

Het Hoger Zelf, door middel van de energetische en fysische lichamen, stuurt voortdurend boodschappen over de toestand van de ziel. Aan het begin kunnen deze heel subtiel zijn, maar als het negeert worden, dan worden deze fluisteringen een gebrul… omdat sommige mensen een fysieke “wake-up call” nodig hebben.

  

Inzicht en begrip in verband met ziekte is niet gemakkelijk en ook niet automatisch, echter is het essentieel voor een permanente en volkomen herstel tot gezondheid en welzijn.  Zonder inzicht van de werkelijke oorsprong, de werkelijke oorzaak van de fysiek uitdrukking van de geestelijke, emotionele en energetische ziekte, zal het genezing op het fysieke vlak vluchtig blijven.  Het is slechts wanneer de betekenis van de ziekte begrepen wordt, dat het genezen op meer dan maar een fysieke vlak, en in het echt kunt beginnen.  Wanneer het bewustzijn verplaats wordt naar een hoger niveau… wanneer waarden veranderen… wanneer nieuwe betekenissen toegekend worden aan ervaringen… wanneer de overtollige wegvallen en de nieuw – en misschien zelf lang vergeten – percepties naar voren komen als een herinnering dat er iets meer is dan de onmiddellijk… het nu… het is dán dat alle aspecten van de persoon de fysieke kunt overwinnen.  Het is dán dat de reis relevant wordt.  Dán dat een compleet overzicht van de situatie gezien kunt worden en dán dat onverwachte innerlijke bronnen ontdekt kunnen worden.  Dán dat de persoon zichzelf helemaal kan genezen op alle vlakken… op het spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek niveau.

 Over Mij

Ik ben Lieze Boshoff, Transpersoonljke- en hypnotherapeut, en eigenaar van Praktijk Holistica. Ik behaalde een Bachelor in de Klinische Psychologie en een Master's in Neuropsychologie. Ik ben ook getraind in Diagnose en Interventie voor Klinische Psychologie, ontwikkelingsmodellen, hypnotherapie (Master), Reiki II, aromatherapie en reflexologie. U kunt meer hier over mij lezen.

 

Nadat ik mijn studie heb afgerond, werkte ik als promovendus en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar, door middel van een reeks van gebeurtenissen en ervaringen, ik mijn eerste liefde herontdekt - om mensen te helpen op de mentale, fysieke en spirituele niveau en dus echte en blijvende genezing en welzijn binnen het individu tot stand te brengen. Ik zeg herontdekt, omdat, zelfs als een eerstejaars student toen ik de pijnlijke reis van herstel van kanker die mijn moeder door ging ervaren, wou ik mijn eigen holistische genezing en welzijn praktijk starten, die gespecialiseerd in holistische en complementaire behandelingen die specifiek gericht zijn voor kankerpatiënten. Daarom heb ik besloten om eindelijk mijn dromen, mijn intuïtie en mijn hart na te streven, en zo werd Praktijk Holistica geboren.Abonneer je op de Praktijk Holistica Blog Nieuwsbrief

* indicates required

Disclaimer:  This is a personal weblog. The opinions expressed here represent my own and not necessarily those of Praktijk Holistica. n addition, my thoughts and opinions change from time to time…I consider this a necessary consequence of having an open mind. This weblog is intended to provide a semi-permanent point in time, a snapshot and manifestation of the various opinions, thoughts, feelings and interpretations of experiences that are running around my brain at any given moment in time.  As such, any thoughts and opinions expressed within older posts may not be the same, nor maybe even similar, to those I may hold today. Oh, and by the way, I am not sponsored or paid by anyone for anything on here.