Een Holistische Benadering tot Welzijn Deel 1: De Energie Lichamen

Praktijk Holistica Blog www.praktijkholistica.nl

Op het gebied van traditionele en energie genezing, wordt het aanvaard dat de mens uit energie bestaan en dat dit energie in “laagjes” om het individu zijn.  Met andere woorden, meer dan alleenlijk de fysisch lichaam, heeft het individu ook etherische of energie lichamen, waar elk van deze lichamen een driedimensionaal omhulsel vormen om het fysiek lichaam in een type “bel” van energie. Deze energievelden variëren tussen een laag direct boven de huid die de aura genoemd wordt (en ook het gemakkelijkst waargenomen door het menselijk oog), het emotioneel lichaam, mentaal lichaam en geestelijk lichaam.

 

Praktijk Holistica Blog: Ziekte & een holistische benadering:  Deel 1 - De Energie Lichamen

De aura wordt beschouwd om betrekking te hebben op het fysiek lichaam en vitaliteit en is gekoppeld aan de fysieke conditie en gezondheid van de persoon. Veel genezers en gevoelige kunnen de aura 'zien' of voelen en kunnen vaak ziekte en lichamelijke nood binnen de aura waarnemen. Vlak boven de aura is het emotioneel lichaam.  Binnen de emotioneel lichaam wordt de energie sporen de zowel positieve als negatieve emoties van het individu achtergelaten.  Bijvoorbeeld, als de persoon emoties zoals vreugde, liefde en dankbaarheid ervaren, vibreert het emotioneel lichaam mee met het hogere trillingen van deze emoties.  Dit leidt tot een algemene toestand van welzijn binnen de emotioneel energie-lichaam. In tegenstelling, als het individu lagere frequentie emoties zoals haat, woede en verdriet ervaart, zal het emotioneel lichaam ook op de lagere frequenties van deze emoties vibreert. Het emotioneel lichaam en de aura / fysiek lichaam werkt op elkaar in door een uitwisseling van energie tussen deze twee lichamen. Deze uitwisseling energie tussen het energie-lichaam en het fysisch lichaam heeft een invloed op de algemene toestand en welzijn van beide omdat de frequenties van de emoties binnen het fysisch lichaam kunnen manifesteren en vice versa. 

  

De volgende etherische lichaam is die van het mentaal lichaam en wordt geassocieerd met het denken, perceptie en de interpretatie van gebeurtenissen en ervaringen. Net als bij de emotioneel lichaam, worden gedachten en waarnemingen binnen het mentaal lichaam gedragen. De energie van de mentaal lichaam omringt die van het emotioneel lichaam.  Ook hier is er een overdracht van energie tussen de twee lagen, waardoor de verhouding tussen gedachten en gevoelens intensiveren. 

 

Het laatst energielichaam is die van het spiritueel lichaam en wordt vaak aangegeven als de "Hogere Zelf". Dit is het spirituele aspect van het individu waar alle kennis gehouden worden en de persoon op hun weg begeleidt naar hun ware doel van in harmonie zijn met al het leven. Dit energie-lichaam regelt alle andere elementen van de etherische en kan verandering teweegbrengen op alle niveaus. Daarom is het door de genezen van het spiritueel lichaam, dat alle andere aspecten - materiële en immateriële - genezen kunnen worden.

 

Deel 2 behandelt het bewijzen vanuit het wetenschappelijk onderzoek uit onderzoeksgebieden zoals neurochemie, geneeskunde en kwantumfysica voor de interacties tussen energie, materie en gezondheid. In deel 3 a en deel 3 b wordt de verband tussen emotionele staten en ziekteontwikkeling besproken, terwijl in deel 4 wordt besproken hoe een holistische benadering kan bijdragen aan het beheer en herstel van ziekte. Deel 5 geeft een kort samenvatting van enkele populaire holistische therapieën die lichaam, geest en ziel genezen.Over Mij

Ik ben Lieze Boshoff, Transpersoonljke- en hypnotherapeut, en eigenaar van Praktijk Holistica. Ik behaalde een Bachelor in de Klinische Psychologie en een Master's in Neuropsychologie. Ik ben ook getraind in Diagnose en Interventie voor Klinische Psychologie, ontwikkelingsmodellen, hypnotherapie (Master), Reiki II, aromatherapie en reflexologie. U kunt meer hier over mij lezen.

 

Nadat ik mijn studie heb afgerond, werkte ik als promovendus en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar, door middel van een reeks van gebeurtenissen en ervaringen, ik mijn eerste liefde herontdekt - om mensen te helpen op de mentale, fysieke en spirituele niveau en dus echte en blijvende genezing en welzijn binnen het individu tot stand te brengen. Ik zeg herontdekt, omdat, zelfs als een eerstejaars student toen ik de pijnlijke reis van herstel van kanker die mijn moeder door ging ervaren, wou ik mijn eigen holistische genezing en welzijn praktijk starten, die gespecialiseerd in holistische en complementaire behandelingen die specifiek gericht zijn voor kankerpatiënten. Daarom heb ik besloten om eindelijk mijn dromen, mijn intuïtie en mijn hart na te streven, en zo werd Praktijk Holistica geboren.Abonneer je op de Praktijk Holistica Blog Nieuwsbrief

* indicates required

Disclaimer:  This is a personal weblog. The opinions expressed here represent my own and not necessarily those of Praktijk Holistica. n addition, my thoughts and opinions change from time to time…I consider this a necessary consequence of having an open mind. This weblog is intended to provide a semi-permanent point in time, a snapshot and manifestation of the various opinions, thoughts, feelings and interpretations of experiences that are running around my brain at any given moment in time.  As such, any thoughts and opinions expressed within older posts may not be the same, nor maybe even similar, to those I may hold today. Oh, and by the way, I am not sponsored or paid by anyone for anything on here.