Een Holistische Benadering tot Welzijn Deel 3 a: Verbinding tussen emoties en het ontwikkelen van ziekten

Praktijk Holistica Blog www.praktijkholistica.nl

In deel 1 en deel 2 hebben wij de mens als zowel energie als materie onderzocht en ook gekeken naar het wetenschappelijk bewijzen voor een interactie tussen de energie-lichaam en het fysiek lichaam. We hebben ook het verband tussen deze lichamen en alles om ons heen onderzocht en vond dat waarnemers, gebeurtenissen en de omgeving, door de wetten van de kwantumfysica, daadwerkelijk ziekte kunt veroorzaken. In deel 3a vragen wij de vraag: Is er een tastbare verbinding tussen emoties en de gezondheidstoestand in het fysiek lichaam? Met andere woorden, heeft hoe je je voelt een invloed op jouw fysieke gezondheid en jouw veerkracht in verband met ziekte? Volgens het meest recente onderzoeken, is het antwoord een ondubbelzinnig 'ja'.

 

Pratkijk Holistica Blog - Een Holistische Benadering tot Welzijn Deel 3 a: Verbinding tussen emoties en het ontwikkelen van ziekten

Hoewel het idee dat emoties kunnen worden uitgedrukt in de biologie van de hersenen en het lichaam al sinds de jaren 1930 bestaat, is het pas maar onlangs dat het medisch onderzoek en technologie genoeg hebben ontwikkeld voor onderzoekers om deze effecten te kunnen meten en zien. Bijvoorbeeld, door middel van recent ontwikkelde en krachtige nieuwe beeldvormende technieken is gebleken dat er een duidelijk verband is tussen corticale en anatomische substraten en emotie. Ook de bevindingen van neurochemie impliceert niet alleen neurotransmitters in de regulering en het beheer van bepaalde fysieke systemen, zoals pijn, maar heeft ook aangetoond dat deze stoffen een integrale rol spelen in de ervaring en beleving van emoties. Bovendien is dit nieuw gebied van onderzoek nu ook in staat om aan te tonen dat een rechtstreeks verband tussen het immuunsysteem en die van de neuro-endocrine systeem (lees er hier meer over) aan te tonen.

 

Enkele van de meest belangrijke resultaten van moleculaire neurobiologie blijkt dat: 1) er een verband bestaat tussen het zenuwstelsel, het immuunsysteem en de productie van antilichamen; 2) transmitter plaatsen voor neuro-chemicaliën aanwezig zijn op immuun cellen; en 3) een onderbreking van de communicatie tussen deze transmitters, transmitter plaatsen en cellen leidt tot ziekte.

 

De eerste en tweede van deze ontdekkingen vormen de basis voor de neuroimmunomodulation (NIM) model voor zover dat er een duidelijke oorzaak-en-gevolg interactie tussen corticale structuren die de productie van antilichamen in de milt en lymfeknopen direct beïnvloeden. Met andere woorden, als bepaalde delen van de hersenen ofwel gestimuleerd of geremd wordt door bijvoorbeeld de afgifte van bepaalde chemische stoffen wanneer verschillende emoties ervaart worden, het lichaam als een gevolg daarvan of, oftewel niet daartoe in staat zijn om antilichamen te maken. Dus, het voelen van positieve emoties zoals vreugde, liefde en dankbaarheid laten dopamine vrij, die op zijn beurt het vermogen van het lichaam om het immuunsysteem effectief te reguleren verhoogt en de productie van een voldoende hoeveelheid van antilichamen. Daarentegen, als het lichaam in een voortdurende toestand van stress, angst en depressie verkeert, wordt serotonine uitgeput die op zijn beurt het vermogen van het lichaam om effectief te reageren op ontsteking en ziekteverwekkers eroderen (voor meer informatie hierover, zie dit en dit). Het resultaat van dit onderzoek is echter het bewijs dat onderbrekingen in deze systeem en/of een verstoring van de communicatie tussen deze onderdelen (bijvoorbeeld door op een genetische, chirurgische of farmacologische basis) leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor chronische en ontstekingsziekten zoals kanker, hartziekte en artritis (zie hierhierhier en hier). Het omgekeerde geldt ook in zover als dat te veel responsiviteit van deze systemen ook leidt tot verhoogde gevoeligheid voor infecties. Deze bevindingen tonen aan dat er een rigoureus "crosstalk" tussen het immuunsysteem en de neuro-endocrine systemen. En niet alleen bestaat het, maar dat het van vitaal belang is voor ons begrip van hoe emoties invloed hebben op het ontstaan, loop, en remissie van ziekte.

 

Maar wat betekent het in voor de praktijk?  In deel 3b worden deze bewijzen vanuit het onderzoek besproken in de context van de patiënt terwijl er in deel 4 wordt besproken hoe een holistische benadering kan helpen bij het beheer en het herstel na ziekte. In deel 5 worden de therapieën kortom uitgelegd.Over Mij

Ik ben Lieze Boshoff, Transpersoonljke- en hypnotherapeut, en eigenaar van Praktijk Holistica. Ik behaalde een Bachelor in de Klinische Psychologie en een Master's in Neuropsychologie. Ik ben ook getraind in Diagnose en Interventie voor Klinische Psychologie, ontwikkelingsmodellen, hypnotherapie (Master), Reiki II, aromatherapie en reflexologie. U kunt meer hier over mij lezen.

 

Nadat ik mijn studie heb afgerond, werkte ik als promovendus en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar, door middel van een reeks van gebeurtenissen en ervaringen, ik mijn eerste liefde herontdekt - om mensen te helpen op de mentale, fysieke en spirituele niveau en dus echte en blijvende genezing en welzijn binnen het individu tot stand te brengen. Ik zeg herontdekt, omdat, zelfs als een eerstejaars student toen ik de pijnlijke reis van herstel van kanker die mijn moeder door ging ervaren, wou ik mijn eigen holistische genezing en welzijn praktijk starten, die gespecialiseerd in holistische en complementaire behandelingen die specifiek gericht zijn voor kankerpatiënten. Daarom heb ik besloten om eindelijk mijn dromen, mijn intuïtie en mijn hart na te streven, en zo werd Praktijk Holistica geboren.Abonneer je op de Praktijk Holistica Blog Nieuwsbrief

* indicates required

Disclaimer:  This is a personal weblog. The opinions expressed here represent my own and not necessarily those of Praktijk Holistica. n addition, my thoughts and opinions change from time to time…I consider this a necessary consequence of having an open mind. This weblog is intended to provide a semi-permanent point in time, a snapshot and manifestation of the various opinions, thoughts, feelings and interpretations of experiences that are running around my brain at any given moment in time.  As such, any thoughts and opinions expressed within older posts may not be the same, nor maybe even similar, to those I may hold today. Oh, and by the way, I am not sponsored or paid by anyone for anything on here.